no

Spiral tracks show the paths of charged particles in a magnetic field.

A Symposium on Art, Design and Information Politics
Kunsthøgskolen i Bergen / Bergen National Academy of Art & Design

March 15, 2012
10:00 to 18:30
Bergen Offentlige Bibliote

Kunsthøgskolen i Bergen presenterer “Data is Political”, et symposium som utforsker forholdet mellom kunst, design og de politiske aspektene knyttet til formidling av informasjon og data i dag. Eventen blir et samlingspunkt for kunstnere, designere og politiske forskere til å diskutere og belyse temaer som drøfter;  “Hva er de estetiske, etiske og romlige dimensjonene ved informasjon i dag og hvordan dette påvirker makt, kunnskapsheving og utviklingen av det urbane rom?” Av foredragsholdere kommer Philippe Rekacewicz, Peter Sunde, Nomeda & Gediminas Urbonas, og Max Van Kleek, Daniel van der Velden med innlegg av Steve Dixon, Jill Walker Rettberg og Michelle Teran, samt andre bidragsytere fra Bergen.
 Arrangert av Amber Frid-Jimenez og Ben Dalton.
Den radikale veksten i kraft- og hurtighet på markedet for datamaskiner sammen med økte forventninger om åpenhet og transparens i organisasjoner og merkevarer har ført til at folk har et økende behov for å lese, visualisere og forståeliggjøre stadig større arkiver med digital informasjon. Alt fra finansiell data og regjeringsdokumenter til sportseventer og personlige videosamlinger blir tilgjengeliggjort.
Bedrifter har lenge brukt kunstnere og designere for å visualisere ny informasjon, og dermed brukes visuell kompetanse til belyse komplekse problemstillinger. Oftest har disse initiativene som formål å informere til samfunnets beste, men likevel kan lagring, omstrukturering, manipulasjon, visualisering og distribusjon både skjule og avdekke strukturer i de globale nettverkene som informasjonen refererer til. Visualisering av informasjon befinner seg dermed i et ubalansert felt i med tanke på hvilke verdier som ivaretas, og oppstår i på en kompleks og kontroversiell grunn av konkurrerende instanser.
Kort sagtt; data er politisk.
I løpet av de siste femti årene har kunstnere og designere utviklet metoder og framgangsmåter til å utforske, redesigne og sette spørsmålstegn ved de kulturelle arkivene av informasjon.   Symposiet vil samle kunstnere, designere, ingeniører og politiske forskere som har arbeidet med utvikling av kritisk praksis rundt informasjonsformidling og de politiske aspektene ved det. Symposiet spør; hvordan påvirker databasenes utvikling de kreative virkene til kunstnere og designere som arbeider i offentlig eller privat sektor? Hvilke strategier kan designere og kunstnere bruke til å argumentere mot konkurransevridende mål fra selskaper som kan tjene på hvordan informasjon presenteres?
Data is political er utviklet som et flerfaglig samarbeid mellom Kunsthøgskolen i Bergen og Jan van Eyck Academie, Universitetet i Bergen og har fått massiv støtte fra Forskningsrådets Verdict-program og Kunsthøgskolens forsknings-  og utviklingsarbeid.